Kontaktuppgifter

Styrelsen

Elisabet Edling – Ordförande
Kasper Adolfson – Kassör
Gunilla Schwang – Ledamot
Sara Jacobsen – Ledamot
Pernilla Ljung – Ledamot
Olof von Gertten Nordgren – Ledamot
Torbjörn Lissel – Suppleant

styrelsen@killingen22.com

Ekonomisk förvaltning

Nabo

Hiss

Kone Hissar

TV och internet

Telenor
Tel: 020-222 222