Kontaktuppgifter

Styrelsen

Elisabet Edling – Ordförande
Victor Hjelm – Kassör
Torbjörn Lissel – Ledamot
Gunilla Schwang – Ledamot
Sara Jacobsen – Ledamot
Maria Bremström – Ledamot
Pernilla Ljung – Suppleant

styrelsen@killingen22.com

Ekonomisk förvaltning

Rådrum

Hiss

Kone Hissar

TV och internet

Telenor
Tel: 020-222 222