Genomförda renoveringar

2002 – Renovering av gårdsbjälklaget
2003 – Renovering av fönster mot Frejgatan
2006 – Byte av elstammar
2008 – Renovering av hisschakt och hissmaskineri
2008 – Renovering av fönster mot innergård
2012 – Stambyte tappvatten och relining av avloppsstammar
2012 – Byggnation av fiberfastighetsnät
2013 – OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) och energideklaration utförd
2013 – Omläggning av taket
2013 – Konservering av vägg- och takmålningar i entrén
2014 – Ny ventilation i garaget
2014-15 –  Ny värmecentral + injustering i lgh
2015 – Brandgaslucka installeras i trapphuset
2016 – Fönsterbyten och ny värmepanna 6 tr
2017 – Nytt soprum
2017 – Förebyggande brandskydd: skyltning av reservutgång från garaget + ny vägg som avgränsar uthyrd lokal i källaren (egen brandcell)
2017 – Yttre renovering/målning av samtliga fönster/fönsterdörrar på bottenvåning – 5,5 tr
2018 – Ny utrustning till tvättstugan
2018 – Ny garageport
2018 – Relining av avluftningsrör till avloppsstammar
2019 – Nytt expansionskärl till fjärrvärmecentralen
2020 – Renovering av trapphus
2020 – Godkänd OVK