Sophantering

Föreningen ombesörjer sophämtning av hushållssopor. För återvinning av förpackningar, glas, tidningar m.m. hänvisas till återvinningsstationen på Frejgatan mellan Döbelnsgatan och Tulegatan.

För större avfall hänvisas till Roslagstulls Återbruk (Cederdalsgatan/Vanadisberget).